Požární ochrana

Nabídka služeb v oboru požární ochrana bezpečnost práce.

Naše služby

Přenosné hasící přístroje

Zajistíme pro klienty přenosné hasící přístroje včetně kontroly provozuschopnosti

Požární ochrana

Zajistíme pro klienty přenosné hasící přístroje včetně kontroly provozuschopnosti

Bezpečnost práce

Zajistíme pro klienty přenosné hasící přístroje včetně kontroly provozuschopnosti

kohout hs liberec

Požární ochrana

Řešení bezpečnosti

Požární ochrana, resp. požární bezpečnost je souhrn technických a organizačních opatření, které mají ochránit váš majetek a zaměstnance před ničivými účinky požáru.

Dlouhodobé řešení

Aby technická i organizační opatření na úseku požární ochrany byla účinná, musí být prováděna dlouhodobě a systematicky prostřednictvím odborně
způsobilých osob.

Komplexně

Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní informace a navrhnout způsob tvorby a zajišťování těchto opatření s ohledem na Vaše konkrétní podmínky.

kohout hs liberec

V oboru požární ochrany nabízíme našim zákazníkům tyto služby 

?

Komplexní zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce pro právnické a podnikající fyzické osoby na základě dlouhodobých smluv.

?

Komplexní řešení požární bezpečnosti staveb, požárně bezpečnostní řešení k projektové dokumentaci staveb, požárně bezpečnostní zařízení.

?

Externí plnění úkolů prostřednictvím osoby odborně způsobilé, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany.

?

Provedení školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně.

?

Provedení školení zaměstnanců o požární ochraně.

?

Provedení školení osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době.

?

Provedení odborné přípravy preventistů požární ochrany.

?

Provedení odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

?

Vypracování dokumentace požární ochrany.

?

Vypracování posouzení požárního nebezpečí.

?

Zařazení do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

?

Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci pověřených osob.

?

Stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím.

?

Zhodnocení objektů a technologií z hlediska požární bezpečnosti.

?

Vypracování provozních předpisů.

?

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně ( preventivní kontroly).

?

Poradenská služba, včetně oblasti požární bezpečnosti staveb.

?

Požární dohled při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím.

?

Kontroly a opravy zařízení pro zásobování požární vodou (hydrantů) a požárních klapek.

?

Zpracování výpočtu a rozmístění hasicích přístrojů včetně dodávky a instalace.

?

Prodej a zajištění oprav a kontrol hasicích přístrojů.

?

Hasicí přístroje do automobilů i provozoven.

?

Požární hadice, hydrantové skříně, proudnice.

?

Požární signalizace/zařízení - poradenská činnost - zajištění projektu, montáže a servisu.

Nejsme tu od toho, abychom vás kontrolovali, ale abychom vám poradili a pomohli.

Dokumentace požární ochrany

 • prohlášení o začlenění do kategorie požární nebezpečí
 • posouzení požární nebezpečí (týká se pouze vysokého požárního nebezpečí)
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • tématické plány školení o požární ochraně
 • požární poplachové směrnice
 • požární řády (pro pracoviště se zvýšeným / vysokým požárním nebezpečím)
 • požární evakuační plány (textová + grafická část)
 • dokumentace zdolávání požárů

Školení a odborné přípravy

 • školení zaměstnanců o požární ochraně
 • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
 • odborná příprava členů preventivních požárních hlídek
 • odborná příprave preventistů požární ochrany

Dále nabízíme

 • preventivní prohlídky požární ochrany
 • konzultace v oblasti požární ochrany

Hasicí přístroje

 • provádíme kontroly hasicích přístrojů
 • zajistíme tlakové zkoušky hasicích přístrojů
 • zajistíme po telefonické dohodě hasicí přístroje

Nenabízíme zpracování "PBŘ" - požárně bezpečnostních řešení. Požárně bezpečnostní řešení zpracovávají autorizovaná inženýři nebo architekti požární ochrany

Kontaktujte nás

+420 485 102 901

Z našich referencí