Ceník služeb

KOHOUT HASIČSKÝ SERVIS s.r.o. poskytovatel služeb požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Služby v oboru požární ochrana (ceny uvedeny bez dph)
NA PROVOZOVNĚ NELZE PLATIT PLATEBNÍ KARTOU!



Zpracování dokumentace požární ochrany
POŽÁRNÍ ŘÁDY
POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
TEMATICKÉ PLÁNY ŠKOLENÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČLENŮ PPH
STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
ZAČLENĚNÍ DO KATEGORIE POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
POSOUZENÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ

600,- Kč/h

Zpracování dokumentace zdolávání požárů
rozsah: Příprava podkladů
operativní karta - textová + grafická část
Konzultace dzp se zástupci hzs čr

600,- Kč/h

Zpracování požárních evakuační plánů
rozsah: grafická + textová část

600,- Kč/h

Kontrolní a konzultační činnost 
Odborné konzultace
preventivní požární prohlídka
kontrola dokumentace požární ochrany

600,- Kč/h

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
požární dveře / paniková kování / požární uzávěry
požární / evakuační výtahy a další..
kontrolu provozuschopnosti eps a shz neprovádíme!

60,- Kč/ks

Služby v oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci (ceny uvedeny bez dph)
Kontrolní a konzultační činnost 
Odborné konzultace
prověrka BOZP DLE ZÁKONÍKU PRÁCE

600,- Kč/h

Zpracování dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
tematické plány školení
poskytování ochranných osobních pracovních pomůcek
metodika hodnocení rizik + hodnocení rizik
postup při vzniku pracovníCH úrazů
postup při zjištění na přítomnost alkoholu a návykových látek
organizační směrnice
a další..

600,- Kč/h

Spolupráce při zpracování kategorizace prací
Zpracování žádostí / oznámení o zařAzení prací do kategorií
odbroná pomoc s měřením rizikových faktorů
konzultace s krajskou hygienickou stanicí

600,- Kč/h

Zpracování nebo pomoc při zpracování místních provozních bezpečnostních předpisů
Místní řád skladu
místní řád pro provoz zásobníků na sypké látky
MÍSTNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS - provozování dopravy
systém bezpečné práce SE ZDVIHACÍM ZAŘÍZENÍM
a další

600,- Kč/h

Zpracování nebo pomoc při zpracování směrnic dle ČSN ISO 45 001
PLÁN HAVARIJNÍ ČINNOSTI
POSOUZENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ V OBLASTI H&sms
HODNOCENÍ RIZIK RIZIK VE SMYSLU ČL.6.1.2.2. ČSN ISO 45 001

600,- Kč/h

odborná školení - středisko vzdělávání (ceny uvedeny bez dph)
Školení zaměstnanců BOZP a PO
.

500,- Kč/os.

Školení vedoucích zaměstnanců BOZP a PO
.

700,- Kč/os.

Školení BOZP pro práce ve výškách

500,- Kč/os.

Školení na práci s propan-butanovými hořáky - základní
izolace střech, vozovek a pod.

1000,- Kč/os.

Školení na práci s propan-butanovými hořáky - opakované
izolace střech, vozovek a pod.

650,- Kč/os.

Obsluha stavebních strojů - základní
Rýpadla, nakladače, pásové, kolové, válce a pod.

8000,- Kč/os.

Obsluha stavebních strojů - rozšíření
RÝPADLA, NAKLADAČE, PÁSOVÉ, KOLOVÉ, VÁLCE A POD.

4000,- Kč/os.

Obsluha stavebních strojů - opakované 
RÝPADLA, NAKLADAČE, PÁSOVÉ, KOLOVÉ, VÁLCE A POD.

650,- Kč/os.

Obsluha "betonáren" - základní
speciální přepravníky čerstvého betonu, čerpadlo čerstvého betonu atd.

8000,- Kč/os.

Obsluha "betonáren" - opakované
speciální přepravníky čerstvého betonu, čerpadlo čerstvého betonu atd.

650,- Kč/os.

Obsluha "stavebních" kompresorů - základní
.

5000,- Kč/os.

Obsluha "stavebních" kompresorů - opakované
.

650,- Kč/os.

Obsluha zdvihacích zařízení (jeřábník) - základní
obsluha "jeřábů"

1800,- Kč/os.

Obsluha zdvihacích zařízení (jeřábník) - opakované
obsluha "jeřábů"

800,- Kč/os.

Obsluha zdvihacích zařízení - pracovních plošin - základní
obsluha mobilních / pohyblivých pracovních plošin / mewp

1500,- Kč/os.

Obsluha zdvihacích zařízení - pracovních plošin - opakované
obsluha mobilních / pohyblivých pracovních plošin / mewp

800,- Kč/os.

Obsluha zdvihacích zařízení (jeřábník) + vazač břemen (vazač) - základní
obsluha "jeřábů", VAZAČ BŘEMEN PŘI PRÁCI SE ZDVIHACÍM ZAŘÍZENÍM - JEŘÁBEM

2000,- Kč/os.

Obsluha zdvihacích zařízení (jeřábník) + vazač břemen (vazač) - opakované
obsluha "jeřábů", VAZAČ BŘEMEN PŘI PRÁCI SE ZDVIHACÍM ZAŘÍZENÍM - JEŘÁBEM

1200,- Kč/os.

Vazač břemen (vazač) - základní
Vazač břemen

1500,- Kč/os.

Vazač břemen (vazač) - opakované
Vazač břemen

800,- Kč/os.

"LEŠENÁŘ" - STAVBA DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - základní
STAVBA "LEŠENÍ" A POD.

1700,- Kč/os.

"LEŠENÁŘ" - STAVBA DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - opakované
STAVBA "LEŠENÍ" A POD.

800,- Kč/os.

OBSLUHA RUČNÍCH MOTOR. ŘETĚZ. PIL A KŘOVINOŘEZŮ - základní

1600,- Kč/os.

OBSLUHA RUČNÍCH MOTOR. ŘETĚZ. PIL A KŘOVINOŘEZŮ - opakované

650,- Kč/os.

Služby v oboru ekologie  (ceny uvedeny bez dph)
Kontrolní a konzultační činnost 
Odborné konzultace
kontrola pracoviště / areálu

600,- Kč/h

Zpracování nebo pomoc při zpracování dokumentace
ROZSAH ZPRACOVÁNÍ DLE OSOBNÍ KONZULTACE

600,- Kč/h

Zpracování nebo pomoc při zpracování dokumentace dle ČSN EN ISO 14 001
rozsah zpracování dle osobní konzultace

600,- Kč/h

ostatní (ceny uvedeny bez dph)
Doprava

10,- Kč/km