Loading color scheme

Ceník služeb

Kliknutím na obrázek aktuálního ceníku společnosti KOHOUT HASIČSKÝ SERVIS s.r.o. otevřete pdf dokument s aktuálními cenami.
cenik sluzeb kohout
 
VYSVĚTLENÍ K CENOVÉ NABÍDCE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
 
Vážený zákazníku, dostal se Vám do ruky návrh ceníku námi poskytovaných služeb. Služby pro zákazníky poskytujeme prostřednictvím hodinového výkonu práce, tzn. že cena dokumentů, kontrol a konzultací se odvíjí od počtu hodin, které musí náš odborný pracovník věnovat dané činnosti. V ceně zohledněna odměna pracovníka, daň a další položky, které souvisí s výkonem činnosti. Pouze při provádění školení, seznámení a odborných příprav je cena přizpůsobena na počet školených osob.
 
Při zpracovávání dokumentace dbáme na to, aby zákazník dostal pouze dokumenty, které potřebuje a nevytváříme zbytečné dokumenty, kdy jejich tvorba je neúčelná a zákazník vynakládá zbytečné finanční prostředky.
 
Školení o bezpečnosti, ochraně zdraví při práci a o požární ochraně je účtováno jako jedno společné školení – jedna cena nedělená na BOZP a PO.
 
Systém e-learning nevyužíváme, neboť školitel ztrácí osobní kontakt s lidmi a ověřování vědomostí formou e-learningu se mnohdy obchází „googlováním“a nepřináší požadované vědomosti školené osoby.
 
Dopravné je účtováno při cestách mimo město Liberec a Jablonec n.N.
 
Váš

KOHOUT HASIČSKÝ SERVIS s.r.o.