Loading color scheme

Středisko vzdělávání

STŘEDISKO VZDĚLÁVÁNÍ

Hlavní náplní střediska vzdělávání je široký okruh profesních příprav k získání odborné kvalifikace a způsobilosti pro výkon povolání.
Kurzy jsou ukončeny zkouškou a vydáním oprávnění (průkaz, osvědčení) s celostátní působností. Periodickým přezkoušením je potvrzena a prodloužena platnost již vydaných oprávnění.
Většina kurzů a školení se uskutečňuje (vyjma praktického výcviku) v naší učebně, vybavené výpočetní a audiovizuální technikou, v 1. patře Švermova 268/76, Liberec 10, kde jsou i kanceláře firmy. Je možné provést školení i přímo u zákazníka.

phoca thumb l dsc 0020

PŘÍKLADY AKREDITOVANÝCH KURZŮ A ŠKOLENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ :

Jeřábník - obsluhovatel
Vazač
Jeřábník - obsluhovatel + Vazač
Obsluha pohyblivých pracovních plošin
Lešenář
Obsluha ručních motorových pil a křovinořezů
Řidiči motorových manipulačních vozíků
Řidiči motorových manipulačních.vozíků - rozšíření
Obsluha stavebních strojů
Obsluha stavebních strojů – rozšíření v rámci skup.
Obsluha stavebních strojů - rozšíření ( v rámci skupiny) z kol.na pásové a opačně
Obsluha kompresorů
Obsluha speciálních přepravníků čerstvého betonu
Obsluha čerpadlo čerstvého betonu
Obsluha čerpadlo čerstvého betonu
Obsluha betonáren
Práce s propan-butanovými hořáky (izolace střech, vozovek atd.)
Obsluha tlak. nádob stabilních a pojízdných
Školení BOZP pro práce ve výškách
Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců
Elektrikáři-vyhl.50/78 Sb.§4-5
Elektrikáři-vyhl.50/78 Sb.§6-7
Další kurzy a školení dle potřeb zákazníků ( chem. látky atd.)