bezpečnost
se vyplácí

Co je bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále BOZP)?

Jedná se o soubor všech opatření a úkonů, které vedou ke snížení možnosti nebo úplné vyloučení vzniku pracovního úrazu nebo poškození zdraví vlivem činnosti nebo prostředí (hygiena práce), v kterém zaměstnanec pracuje. Zaměstnavatel nesmí napomenout, že zaměstnanec má právo, aby mu zaměstnavatel zajistil BOZP!!

Pokud se potřebujete dozvědět více, určitě nás kontaktujte KOHOUT HS. Společně najdeme řešení, která vám pomohou zajistit bezpečnost a ochranu vás, vašich pracovníků i vašeho majetku.