bezpečnost
se vyplácí

Jsem zaměstnavatel, založil jsem firmu, co mám dělat v první řadě?

Tak, tímto bodem bych rád navázal na předchozí bod, který se dá rozčlenit na více části.

1) Zpracovat nebo zajistit posouzení rizik z hlediska činnosti organizace
2) Zpracovat nebo zajistit zpracování kategorizace prací
3) Zpracovat nebo zajistit zpracování dokumentace školení o BOZP a stanovit četnost prováděných školení.
4) Sepsat smlouvu o pracovnělékařských službách s lékařem a zajistit vstupní prohlídky budoucím zaměstnancům.
5) Provést nebo zajistit provedené školení zaměstnanců o BOZP před nástupem do práce
6) Před zahájením činnosti zaměstnanců na pracoviště vydat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (dále OOPP).
7) Jmenovat zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP, kterého si zaměstnanci sami zvolí.
8) Provést „prověrku BOZP", kterou zjistím funkčnost nastavených parametrů v oblasti BOZP.

Stručně jsem shrnul některé body, které jsou pro zaměstnavatele zásadní, více je postupně rozepíší níže, protože každý bod přináší hromadu dalších otázek.

Pokud se potřebujete dozvědět více, určitě nás kontaktujte KOHOUT HS. Společně najdeme řešení, která vám pomohou zajistit bezpečnost a ochranu vás, vašich pracovníků i vašeho majetku.