bezpečnost
se vyplácí

Kdo, kdy a jak zpracovává posouzení rizik a co to je?

Nejprve odpovím na otázku, co to je posouzení, nebo také hodnocení rizik. Každý zaměstnavatel má povinnost hodnotit rizika ( v případě, že má firmu do 25-ti zaměstnanců, může provést hodnocení sám, v případě, že na 25 zaměstnanců, musí zajistit provedení hodnocení rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby k prevenci rizik), což je vlastně zjištění všech možných nebezpečných (převážně teoretických) situací, které mohou vzniknout při činnosti, kterou zaměstnanci vykonávají (příklad identifikace nebezpečí – při činnosti chůze může dojít k pádu pracovníka). Ke každé nebezpečné situaci, která se vyhodnotí se musí přidat bezpečnostní opatření, kterým se zamezí nebo se omezí možnost vzniku takové situace (např. zajistit suchý a čistý povrch, aby nedošlo k pádu zaměstnance).

Tím jsem vysvětlil jen část, zaměstnavatel v tuto chvíli má hotovou identifikaci nebezpečných situací a soubor přijatých opatření, aby k nim nedošlo. Co je riziko? Nikde ho zde nevidíte a při tom ho má zaměstnavatel hodnotit. Ano, ještě zde riziko není, riziko má mnoho definic, ale zkrátka se jedná o slovní nebo matematickou hodnotu, která vyjadřuje míru nebezpečnosti dané činnosti. K získání „rizika" si musí zaměstnavatel nebo pák OZO k prevenci rizik stanovit metodiku, v které popíše postup hodnocení, aby dospěl k riziku a výsledek hodnocení. Je hodně metodik a zde je není nutné zmiňovat. Výsledkem by měl být výstup, který nám řekne, zda činnost provádět, nebo nebo, nebo za nějakých dalších bezpečnostních podmínek. S identifikací nebezpečných situací, opatřeními k jejich odstranění a s výsledky hodnocení rizik musí být následně v rámci školení zaměstnanec seznáme, takže je nutné mít tento dokument zpracován dříve, než jako zaměstnavatel někoho zaměstnám.

Pokud se potřebujete dozvědět více, určitě nás kontaktujte KOHOUT HS. Společně najdeme řešení, která vám pomohou zajistit bezpečnost a ochranu vás, vašich pracovníků i vašeho majetku.