bezpečnost
se vyplácí

Co je dokumentace školení, kdo jí dělá, kdo školí?

Zaměstnavatel má povinnost určit obsah školení k zajištění BOZP. Tedy by měl stanovit formou dokumentu nebo prezentace, kterou schválí, obsah informací, které bude zaměstnavatel nebo jím pověřený zaměstnanec sdělovat zaměstnancům. Dokument by měl obsahovat odkazy na interní předpisy, manuály, návody, zpracovnou dokumentaci týkající se rizik, seznámení s kategorizací prací, apod. S těmito dokumenty by měl být zaměstnanec prokazatelně seznámen, tedy je nutné mít k tomu i prezenční listinu, kam se zaměstnanci podepíší, že byli s obsahem školení o BOZP seznámeni.

Mimo toto školení zaměstnanec musí podstoupit „instruktáž" na pracovišti, kde by měl být seznámen se všemi zařízeními na jeho pracovišti, opět je nutné o instruktáži provést záznam – prezenční listinu.

Zaměstnavatele má za povinnost školení o BOZP opakovat, dobu „platnosti" školení o BOZP si zaměstnavatel stanovuje sám – např. 1 x za 12 měsíců, 1 x za 24 měsíců apod.

Tedy je čistě na zaměstnavateli jakou periodicitu opakování školení stanoví, běžně se stanovuje 1 x za 24 měsíců pro zaměstnance a 1 x za 36 měsíců pro vedoucí zaměstnance v návaznosti na požární ochranu. Tuto periodicitu musí zaměstnavatel mít někde v písemné podobě uvedenou – zaměstnavatel určí četnost opakování školení o BOZP.

Pokud se potřebujete dozvědět více, určitě nás kontaktujte KOHOUT HS. Společně najdeme řešení, která vám pomohou zajistit bezpečnost a ochranu vás, vašich pracovníků i vašeho majetku.