bezpečnost
se vyplácí

Jmenování zástupce pro oblast BOZP

Pokud nemám v organizaci jako zaměstnavatel odbory, určí si zaměstnanci volbu zaměstnance, který bude jejich zástupcem v oblasti BOZP, který bude sdělovat požadavky nebo podněty zaměstnanců k oblasti BOZP a naopak, kroky organizace v oblasti BOZP bude tlumočit zaměstnancům.

Pokud se potřebujete dozvědět více, určitě nás kontaktujte KOHOUT HS. Společně najdeme řešení, která vám pomohou zajistit bezpečnost a ochranu vás, vašich pracovníků i vašeho majetku.