bezpečnost
se vyplácí

Pracovnělékařská služba, co to je, k čemu já potřebuji?

Mám tu další bod, tento bod navazuje trochu na kategorizaci prací. Zaměstnavatel musí uzavřít smlouvu s praktickým lékařem, který mu bude poskytovat pracovnělékařskou službu, přesněji jeho firmě. Obsahem této činnosti je provádět pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců, protože je tento lékař povinen se seznámit s pracovní náplní a pracovišti firmy.

Každý zaměstnanec než je s ním uzavřen pracovněprávní poměr musí prokázat mimo odborné způsobilosti k práci i zdravotní. K tomu slouží pracovnělékařská služba a díky této službě se sleduje zdravotní stav po celou dobu co je zaměstnanec zaměstnán u firmy. Pracovnělékařské prohlídky se opakují v pravidelných intervalech, které závisí na druhu pracovní činnosti a kategorizace prací.

Zaměstnanec si nemůže lékaře vybrat pro provedení pracovnělékařských prohlídek, musí vždy navštívit lékaře, s kterým má firmy uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských službách.

Pokud se potřebujete dozvědět více, určitě nás kontaktujte KOHOUT HS. Společně najdeme řešení, která vám pomohou zajistit bezpečnost a ochranu vás, vašich pracovníků i vašeho majetku.