bezpečnost
se vyplácí

Naše historie

Firma Petr KOHOUT - HASIČSKÝ SERVIS byla založena v Liberci v červnu 1990 a od počátku se zabývala komplexními službami v oborech požární ochrana, bezpečnost práce a ochrana zdraví.
V roce 1991 otevíráme pro veřejnost první kancelář, poskytující tyto služby v Libereckém regionu, a to v Liberci na nám. Dr. E. Beneše č.p. 22, v těsném sousedství historické budovy radnice. V této budově nyní sídlí nový magistrát statutárního města Liberec.

Tým odborníků zajišťuje pro naše zákazníky prostřednictvím středisek v Liberci a od roku 1993 také v Brně bezpečné zázemí pro jejich práci. Okruh stálých zákazníků zahrnuje průmysl, obchod, kulturu, sociální služby, drobné podnikatele i běžné občany.

Rozrůstající se počet našich zákazníků a také našich zaměstnanců nás nutí opustit prostory u liberecké radnice a stěhujeme svoje kanceláře do objektu bývalého kina Moskva, do ulice B. Němcové 22 v Liberci.
Poskytujeme služby jak na základě dlouhodobých smluv formou outsourcingu, což je pro naše zákazníky zárukou systémového řízení PO a BOZP, ale i jednorázové vyřešení konkrétního úkolu. Technicko-organizační poradenství, konzultace a obchodní činnost jsou pak naší každodenní náplní.

V roce 1998 jsme zahájili činnost střediska vzdělávání. Hlavní náplní je široký okruh profesních příprav k získání odborné kvalifikace a způsobilosti pro výkon povolání. Jsme výcvikovým zařízením obsluh stavebních strojů a členem Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky.

 

V roce 2005 jsme zahájili přípravy na získání certifikátu systému managementu kvality. V listopadu 2005 jsme obdrželi od akreditovaného certifikačního orgánu certifikát systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, vztahující se na služby v oboru PO a BOZP, včetně vzdělávání a obchodní činnosti. Tento systém je pravidelně hodnocen dozorovými a recertifikačními audity a je pro naše obchodní partnery jedním z důležitých faktorů, které rozhodují při výběru dodavatele služeb, které naše firma nabízí.

Stále rostoucí zájem o zpracování požárně bezpečnostních řešení k projektové dokumentaci staveb a komplexní zajištění požární bezpečnosti, včetně kontrol požárně bezpečnostních zařízení, nás vedl k tomu, že součástí našeho týmu se stal autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnosti staveb.

Cítíme, že našemu snažení je třeba dát nový impuls. Zejména učebna střediska vzdělávání již neodpovídá požadavkům doby. Po 20 letech opuštíme střed města a stěhujeme se do nově zrekonstruovaných prostor ve Švermově ulici v Liberci.
Konečně máme normální podmínky pro parkování, což ocení zejména naši zákazníci střediska vzdělávání. Moderní učebna, vybavené audiovizuální technikou je základem pro kvalitní výuku. 

 

V roce 2001 jsme spustili naše první webové stránky. Po letech různých vylepšování a aktualizací se v roce 2013 rozhodujeme k razantnímu kroku. Vybudujeme úplně nové webové stránky, které našim zákazníkům v oborech požární ochrana, bezpečnost práce a ekologie umožní lepší přehled o naší činnosti. Cesta od myšlenky k realizaci chvíli trvá, ale od květnu 2013 vítá naše zákazníky a další zájemce náš nový web.