Loading color scheme

PROVEDENÍ PROVĚRKY BOZP

Jako zaměstnavatel jsem povinen provádět na pracovištích nejméně jednou v roce prověrky BOZP. Není stanoveno jakým způsobem má být prověrka provedena, je dobré jí provést formou „check listu", tedy dotazníkem, kde jako zaměstnavatel na jednotlivých pracovištích si kladu otázky a odpovídám ano – ne,(byla provedena el. revize spotřebičů? Jsou vydávány OOPP v souladu se stanoveným seznamem poskytovaných OOPP? ) tedy bylo splněno nebo nebylo. Jednotlivé otázky dotazníku může sestavit OZO k prevenci rizik.
Výše uvedenými body jsem shrnul základy, který musí zaměstnavatel znát ke splnění svých základní povinností v oblasti BOZP. Mimo tyto základy existuje mnoho další otázek, které můžeme zodpovědět. Z výše uvedených bodů převážně vyplývá, že se zaměstnavatel bez odborně způsobilé osoby k prevenci rizik prakticky neobejde. Je dobré mít takovou osobu stálou, která bude seznámena s činností mé firmy, jednotlivými vedoucími zaměstnanci a pracovními prostory.

Podporu našim zákazníkům a klientům poskytujeme v maximální míře.

  •  Po–Pá: 8:00–16:00
  • Sobota: zavřeno
  •  Neděle: zavřeno
Máte nějaké otázky?

Veškeré dotazy nám můžete napsat nebo zavolat.