bezpečnost
se vyplácí

Středisko vzdělávání

Hlavní náplní střediska vzdělávání je široký okruh profesních příprav k získání odborné kvalifikace a způsobilosti pro výkon povolání. Kurzy jsou ukončeny zkouškou a vydáním oprávnění (průkaz, osvědčení) s celostátní působností. Periodickým přezkoušením je potvrzena a prodloužena platnost již vydaných oprávnění.

Většina kurzů a školení se uskutečňuje (vyjma praktického výcviku) v naší učebně, vybavené výpočetní a audiovizuální technikou, v 1. patře Švermova 268/76, Liberec 10, kde jsou i kanceláře firmy. Je možné provést školení i přímo u zákazníka.

Mimo běžnou nabídku provádíme semináře, kursy a školení dle přání zákazníka, a to i v jiných oborech nebo činnostech.

!!!! Zde naleznete objednávkový formulář !!!!

 

 

 

Příklady akreditovaných kurzů a školení vybraných profesí:
 • Jeřábník - obsluhovatel
 • Vazač
 • Jeřábník - obsluhovatel + Vazač
 • Obsluha pohyblivých pracovních plošin
 • Lešenář
 • Obsluha ručních motorových pil a křovinořezů
 • Řidiči motorových manipulačních vozíků
 • Řidiči motorových manipulačních.vozíků - rozšíření
 • Obsluha stavebních strojů
 • Obsluha stavebních strojů – rozšíření v rámci skup.
 • Obsluha stavebních strojů - rozšíření ( v rámci skupiny) z kol.na pásové a opačně
 • Obsluha kompresorů
 • Obsluha speciálních přepravníků čerstvého betonu
 • Obsluha čerpadlo čerstvého betonu
 • Obsluha čerpadlo čerstvého betonu
 • Obsluha betonáren
 • Práce s propan-butanovými hořáky (izolace střech, vozovek atd.)
 • Obsluha tlak. nádob stabilních a pojízdných
 • Školení BOZP pro práce ve výškách
 • Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců
 • Elektrikáři-vyhl.50/78 Sb.§4-5
 • Elektrikáři-vyhl.50/78 Sb.§6-7
 • Další kurzy a školení dle potřeb zákazníků ( chem. látky atd.)