Loading color scheme

2011

Cítíme, že našemu snažení je třeba dát nový impuls. Zejména učebna střediska vzdělávání již neodpovídá požadavkům doby. Po 20 letech opuštíme střed města a stěhujeme se do nově zrekonstruovaných prostor ve Švermově ulici v Liberci.
Konečně máme normální podmínky pro parkování, což ocení zejména naši zákazníci střediska vzdělávání. Moderní učebna, vybavené audiovizuální technikou je základem pro kvalitní výuku.