Loading color scheme

2005

V roce 2005 jsme zahájili přípravy na získání certifikátu systému managementu kvality. V listopadu 2005 jsme obdrželi od akreditovaného certifikačního orgánu certifikát systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, vztahující se na služby v oboru PO a BOZP, včetně vzdělávání a obchodní činnosti. Tento systém je pravidelně hodnocen dozorovými a recertifikačními audity a je pro naše obchodní partnery jedním z důležitých faktorů, které rozhodují při výběru dodavatele služeb, které naše firma nabízí.