bezpečnost
se vyplácí

Certifikace ISO

V roce 2005 jsme zahájili přípravy na získání certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. V listopadu 2005 jsme obdrželi od akreditovaného certifikačního orgánu certifikát systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, vztahující se na služby v oboru PO a BOZP, včetně vzdělávání a obchodní činnosti. Tento systém je pravidelně hodnocen dozorovými a recertifikačními audity a je pro naše obchodní partnery jedním z důležitých faktorů, které rozhodují při výběru dodavatele služeb, které naše firma nabízí.

V říjnu 2017 jsme úspěšně absolvovali recertifikační audit managementu kvality s transferem na novou normu ISO 9001:2015.

Certifikát ke stažení - Certificate to download