bezpečnost
se vyplácí

snažíme se

 • Vždy poskytovat profesionální služby.
  Náš tým se skládá s odborníků různých oborů a zaměření.

 • Vycházet zákazníkům max. vstříc.
  Naši zákazníci mají od nás vždy pomoc a podporu ve smluvených oblastech.

 • Najít to nejlepší řešení pro zákazníka.
  Při řešení problémů hledáme řešení, která budou výhodná pro zákazníka.

Doporučení

 • Rád bych Vám touto cestou poděkoval za podporu, přízeň a letos také za věrnost, kterou jste našemu týmu projevili. Věřím, že nám zachováte přízeň i v nadcházející sezóně. Petr Nedvěd - kapitán týmu Bílí Tygři Liberec

 • Dovolte mi, poděkovat Vám za aktivní spolupráci a projevenou profesionalitu při organizaci letošních městských slavností. Díky Vaší kvalitní práci proběhli slavnosti bez problémů a ke spokojenosti občanů našeho města. František Pelant - primátor Statutárního města Děčín

Požární ochrana

Požární ochrana, resp. požární bezpečnost je souhrn technických a organizačních opatření, které mají ochránit Váš majetek a zaměstnance před ničivými účinky požáru. Aby technická i organizační opatření na úseku požární ochrany byla účinná, musí být prováděna dlouhodobě a systematicky prostřednictvím odborně způsobilých osob.

Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní informace a navrhnout způsob tvorby a zajišťování těchto opatření s ohledem na Vaše konkrétní podmínky.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v první řadě otázkou vnitřního přesvědčení, že dodržování stanovených zásad BOZP má smysl. Musí začínat u vrcholového vedení a „nakazit“ řídící systém až k řadovým zaměstnancům. Legislativní proces v oblasti BOZP je v neustálém pohybu. Prevence rizik se stává základní povinností. Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní informace a navrhnout způsob řízení těchto rizik s ohledem na Vaše konkrétní podmínky.

Středisko vzdělávání

Hlavní náplní střediska vzdělávání je široký okruh profesních příprav k získání odborné kvalifikace a způsobilosti pro výkon povolání. Kurzy jsou ukončeny zkouškou a vydáním oprávnění (průkaz, osvědčení) s celostátní působností. Periodickým přezkoušením je potvrzena a prodloužena platnost již vydaných oprávnění.

Většina kurzů a školení se uskutečňuje (vyjma praktického výcviku) v naší učebně, vybavené výpočetní a audiovizuální technikou, v 1. patře Švermova 268/76, Liberec 10, kde jsou i kanceláře firmy. Je možné provést školení i přímo u zákazníka.

Mimo běžnou nabídku provádíme semináře, kursy a školení dle přání zákazníka, a to i v jiných oborech nebo činnostech.

!!!! Zde naleznete objednávkový formulář !!!!

 

 

Ekologické centrum

Nezapomněli jste, že 1.1. 2013 skončil termín pro provedení a zdokumentování Hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti a závažnosti možných vlivů na životní prostředí dle NV č.295/2011 Sb.

Týká se každého, kdo vykonává alespoň jednu z provozních činností uvedených v příloze č.1,zákona č.67/2008 Sb., předcházení ekologické újmě.

několik slov o nás

 • několik slov o nás

  Firma Petr KOHOUT - HASIČSKÝ SERVIS byla založena v Liberci v červnu 1990 a zabývá se komplexními službami v oborech požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví a ekologie.

  Tým odborníků zajišťuje pro naše zákazníky prostřednictvím středisek v Liberci a v Brně bezpečné zázemí pro jejich práci. Okruh stálých zákazníků zahrnuje průmysl, obchod, kulturu, sociální služby, drobné podnikatele i běžné občany.

   

  Okruh stálých zákazníků zahrnuje průmysl, obchod, kulturu, sociální služby, drobné podnikatele i běžné občany. Poskytujeme služby jak na základě dlouhodobých smluv formou outsourcingu, což je pro naše zákazníky zárukou systémového řízení PO a BOZP, ale i jednorázové vyřešení konkrétního úkolu. Technicko-organizační poradenství, konzultace a obchodní činnost jsou pak naší každodenní náplní.

  Čti více