bezpečnost
se vyplácí

03. středisko vzdělávání

Hlavní náplní střediska vzdělávání je široký okruh profesních příprav k získání odborné kvalifikace a způsobilosti pro výkon povolání.

Kurzy jsou ukončeny zkouškou a vydáním oprávnění (průkaz, osvědčení) s celostátní působností. Periodickým přezkoušením je potvrzena a prodloužena platnost již vydaných oprávnění.

Většina kurzů a školení se uskutečňuje (vyjma praktického výcviku) v naší učebně, vybavené výpočetní a audiovizuální technikou, v 1. patře Švermova 268/76, Liberec 10, kde jsou i kanceláře firmy. Je možné provést školení i přímo u zákazníka.

!!!!Zde naleznete objednávkový formulář!!!!

Mimo běžnou nabídku provádíme semináře, kursy a školení dle přání zákazníka, a to i v jiných oborech nebo činnostech.
Příklady akreditovaných kurzů a školení vybraných profesí :

 • jeřábník
 • vazač
 • obsluha pohyblivých pracovních plošin
 • obsluha stavebních výtahů
 • obsluha závěsných lávek
 • uživatelé zdvihacích zařízení
 • obsluha transportbetonu
 • obsluha stabilních betonáren
 • obsluha zemních strojů
 • obsluha kompresorů
 • řidiči motorových dopravních vozíků (VZV)
 • uživatelé motorových dopravních vozíků
 • lešenář - na různé druhy lešení
 • obsluha ručních motorových pil
 • obsluha pro práci s hořáky propan-butan
 • obsluha výměníkových stanic
 • elektrikáři - vyhl. č. 50/78 sb., §§ 6,7,8,10
 • školení PO a BOZP - vedoucí zaměstnanci
 • školení PO a BOZP - zaměstnanci - dle zaměření
 • školení BOZP pro práci ve výškách