bezpečnost
se vyplácí

Naše služby

Požární ochrana, resp. požární bezpečnost je souhrn technických a organizačních opatření, které mají ochránit vaši firmu.

02. bezpečnost práce

Zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v první řadě otázkou vnitřního přesvědčení.

03. středisko vzdělávání

Hlavní náplní střediska vzdělávání je široký okruh profesních příprav k získání odborné kvalifikace a způsobilosti pro výkon povolání.

04. ekologické centrum

Nezapomněli jste, že 1.1. 2013 skončil termín pro provedení a zdokumentování Hodnocení rizik ekologické újmy