bezpečnost
se vyplácí

několik slov o nás

Firma Petr KOHOUT - HASIČSKÝ SERVIS byla založena v Liberci v červnu 1990 a zabývá se komplexními službami v oborech požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví a ekologie.

Tým odborníků zajišťuje pro naše zákazníky prostřednictvím středisek v Liberci a v Brně bezpečné zázemí pro jejich práci. Okruh stálých zákazníků zahrnuje průmysl, obchod, kulturu, sociální služby, drobné podnikatele i běžné občany.

 

Okruh stálých zákazníků zahrnuje průmysl, obchod, kulturu, sociální služby, drobné podnikatele i běžné občany. Poskytujeme služby jak na základě dlouhodobých smluv formou outsourcingu, což je pro naše zákazníky zárukou systémového řízení PO a BOZP, ale i jednorázové vyřešení konkrétního úkolu. Technicko-organizační poradenství, konzultace a obchodní činnost jsou pak naší každodenní náplní.

V roce 1998 jsme zahájili činnost střediska vzdělávání. Hlavní náplní je široký okruh profesních příprav k získání odborné kvalifikace a způsobilosti pro výkon povolání. Jsme výcvikovým zařízením obsluh stavebních strojů a členem Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky.

Od roku 2005 máme certifikovaný systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, vztahující se na služby v oboru PO a BOZP, včetně vzdělávání a obchodní činnosti.

Stále rostoucí zájem o zpracování požárně bezpečnostních řešení k projektové dokumentaci staveb a komplexní zajištění požární bezpečnosti, včetně kontrol požárně bezpečnostních zařízení, nás vedl k vytvoření samostatného odborného útvaru, vedeného autorizovaným inženýrem v oboru požární bezpečnosti staveb.

Nové nebo novelizované právní předpisy v oboru PO a BOZP vyžadují od zaměstnavatelů i zaměstnanců plnění nových povinností, resp. nový přístup a pohled na plnění povinností stávajících. Naším posláním je pomoc vybudovat s Vámi bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky, aby bezpečnost Vaše, Vašich zaměstnanců i pracovního prostředí byla na takové úrovni, že obstojí nejen při výkonu státního dozoru a dalších kontrolních orgánů bez hrozby pokut a sankcí, ale zejména Vám umožní efektivně využívat lidské a finanční zdroje. Požární ochrana a bezpečnost práce jsou obory s prokazatelně kladnými ekonomickými výsledky pro Vaše podnikání. Nezvládnutá nebo neodhalená rizika nechte konkurenci.