bezpečnost
se vyplácí

potřebujete řešení?

jsme experti
v ochraně a bezpečnosti!

 

požární ochrana - bezpečnost práce - EKOLOGIE

 

Hledáte-li řešení problému v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce, vzdělávání nebo ekologii, jsme tu právě pro vás!

Firma Petr KOHOUT - HASIČSKÝ SERVIS byla založena v Liberci v červnu 1990 a zabývá se komplexními službami v oborech požární ochrana, bezpečnost práce a ekologie. Tým odborníků zajišťuje pro naše zákazníky bezpečné zázemí pro jejich práci. Okruh stálých zákazníků zahrnuje průmysl, obchod, kulturu, sociální služby, drobné podnikatele i běžné občany.


Poskytujeme služby jak na základě dlouhodobých smluv formou outsourcingu, což je pro naše zákazníky zárukou systémového řízení požární ochrany, bezpečnosti práce a ekologie, ale i jednorázové vyřešení konkrétního úkolu. Technicko-organizační poradenství, konzultace a obchodní činnost jsou pak naší každodenní náplní.

V roce 1998 jsme zahájili činnost střediska vzdělávání. Hlavní náplní je široký okruh profesních příprav k získání odborné kvalifikace a způsobilosti pro výkon povolání. Jsme výcvikovým zařízením obsluh stavebních strojů a členem Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky.

Nové nebo novelizované právní předpisy v oborech požární ochrana, bezpečnost práce a ekologie vyžadují od zaměstnavatelů i zaměstnanců plnění nových povinností, resp. nový přístup a pohled na plnění povinností stávajících. Naším posláním je pomoc vybudovat s Vámi bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky, aby bezpečnost Vaše, Vašich zaměstnanců i pracovního prostředí byla na takové úrovni, že obstojí nejen při výkonu státního dozoru a dalších kontrolních orgánů bez hrozby pokut a sankcí, ale zejména Vám umožní efektivně využívat lidské a finanční zdroje.

Požární ochrana, bezpečnost práce a ekologie jsou obory s prokazatelně kladnými ekonomickými výsledky pro Vaše podnikání. Nezvládnutá nebo neodhalená rizika nechte konkurenci.