bezpečnost
se vyplácí

Zajistíme pro vás! kompletní služby hasičského servisu!

Postaráme se dlouhodobě i o vaši firmu.
Požární ochrana, bezpečnost práce a ekologie je ve firmách a na pracovištích velice důležitá. Její zanedbání může mít dalekosáhlé důsledky na bezpečnost i zdraví pracovníků.

Využíjte našich služeb v oblastech požární ochrany, bezpečnosti práce a ekologie a vyhnete se nepříjemným sankcím ze strany úřadů.

Kromě komplexních služeb požární ochrany, bezpečnosti práce a ekologie na pracovištích a ve firmách, poskytujeme také vzdělávací služby.

Naše vzdělávací středisko provádí speciální školení všeho druhu se zaměřením na naše hlavní obory:

 

  • Školení požární ochrany na pracovišti.
  • Školení bezpečnosti práce na pracovišti.
  • Školení činností, vykazujících zvýšenou míru rizika ohrožení zdraví.
  • Další speciální školení dle potřeb zákazníka.

V případě, že máte zájem o služby našeho vzdělávacího centra, vyplňte přihláškový formulář nebo nás kontaktujte.